Konsulentopgaven

FORSKELLIGE FAG Højt begavede elever løser konsulentopgaver for en række virksomheder. Undersøg f.eks. hvordan Bondegaarden lever op til FN's verdensmål inden for biodiversitet og klima, opfind et nyt produkt ud af stenuld for Rockwool eller find på et koncept for en podcast for unge. Undervisningsmaterialet er udviklet i samarbejde med Akademiet for Talentfulde Unge og med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler 2020. 

Opdag Europa

- et brætspil om EU

SAMFUNDSFAG ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. For at komme frem skal de svare rigtigt på en række spørgsmål. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. 
Materialet er udarbejdet med støtte fra Europa-Nævnet. 

IMG_3592.jpg

EU: Klassen gennemfører deres eget debatmøde, hvor eleverne agerer debattører fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der skal debattere EU's rolle i løsningen af globale udfordringer som klimakrisen og migrations- og flygtningekrisen. Materialet er støttet af Europa-Nævnet og kan frit benyttes. 

EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger

I forlængelse af Brexit: Tilbage til EU's vision

EU: Gennemfør klassens eget debatmøde om EU's fremtid i forlængelse af Brexit med deltagelse af en repræsentant fra Europæisk Ungdom: Er EU under afvikling, hvad kan danske unge bruge EU til, og hvorfor er EU's fremtid vigtig for nutidens unge? Materialet er støttet af Europa-Nævnet og kan frit benyttes.

IMG_7025.JPG

Reformationen - hvad betyder den for dig?

SAMFUNDSFAG / HISTORIE 'Reformationen - hvad betyder den for dig?’ er et gratis materiale om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet er udarbejdet i 2017 samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker og støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

 

EU2020
- De Udfordrede

EU: Gratis materiale om baggrunden for EU's 2020-plan. Materialet portrætterer nogle af de mennesker, som planen retter sig mod at hjælpe inden for de fem indsatsområder: uddannelse, beskæftigelse, klima/energi, fattigdom/isolation samt forskning/ innovation. Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Iværksætterpiloterne

DANSK / IVÆRKSÆTTERI ‘Iværksætterpiloterne’ er et gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og et projekt til gavn for lokalsamfundet. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde. Projektet er blevet til i samarbejde med KFUM-Spejderne og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Jihene-ny.jpg

Ung i Europa

EU: 'Ung i Europa' er et gratis undervisningsmateriale, der handler om at være ung i Europa. Materialets formål er at øge danske unges forståelse af EU, herunder deres forståelse for fælleseuropæiske problemstillinger. 
Materialet er udarbejdet i 2014 med støttet fra Europa-Nævnet og LB Fonden. 

Refugee_march_Hungary_2015-09-04_02.jpg

Banke banke på
Europas dør

EU: ‘Banke Banke på Europas dør’ er et gratis materiale om flygtningekrisen i 2015/16 bl.a. med fokus på, hvordan krisen påvirker EU-landene, presset på Schengen-samarbejdet, fælles asylpolitik og sikring af de ydre grænser. Materialet er udarbejdet i 2016 med støtte fra Europa-Nævnet.

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver regionerne?' består af én kortfilm om regionernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer nogle politiske dilemmaer, som regionspolitikerne skal prioritere imellem inden for sundhedsvæsen, transport, uddannelse og beskæftigelse. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013 og kan
frit benyttes.

Plejehjem.JPG

Hvad laver kommunen?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der lægger op til en debat om, hvad kommunen skal prioritere at bruge penge på inden for områderne udsatte boligområder, ældrepleje, skoler og ledighed. Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og kan frit benyttes.

Digital Superkarma

DANSK / TRIVSEL / DIGITAL DANNELSE Digital Superkarma er et gratis materiale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af  et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens online trivselsregler (hvordan passer man på hinanden på de sociale medier) samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler. Desuden er det muligt at gennemføre trivselsmålinger om elevernes liv på de sociale medier. Materialet er udarbejdet i 2017 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

unges demokratiske deltagelse.png

Dig, mig og demokratiet

SAMFUNDSFAG: 'Dig, mig og demokratiet' består af en kortfilm om grundloven og unges demokratiske deltagelse samt to debatfilm om henholdsvis 

  • Racismeparagraffen: Er den demokratisk eller udemokratisk? Beskytter den minoriteterne eller indskrænker ytringsfriheden?

  • Valgretsalderen: Ville det styrke eller svække demokratiet, hvis den blev sat ned til 16 år?

Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Folketingets Grundlovspulje og kan frit benyttes.