indskoling

Frikvarters Ninja.png

Frikvarters Ninja

TRIVSEL / UUV / SFO-TID / DANSK / IDRÆT:  Vil du styrke dine elevers sociale kompetencer og selvkontrol? Og  gøre dem bedre til at afkode hinanden og håndtere situationer, hvor de bliver meget vrede eller kede af det? Frikvarters Ninja er et forskningsbaseret undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler
sociale kompetencer - og har det sjovt - gennem kamplege. Materialet er udviklet i 2018 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Olebild5.jpg

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL: 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab i 2018. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til indskolingen om temaer som demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan bl.a. deltage i en samtalesalon, udvikle et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og lære, hvordan demokratiet fungerer i en kommune.