top of page

Hvad laver kommunen?

Materialet 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der lægger op til en debat om, hvad kommunen skal prioritere at bruge penge på inden for områderne udsatte boligområder, ældrepleje, skoler og ledighed. 

Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og kan frit benyttes.

Film 3: Ældrepleje – flere digitale hjælpemidler eller mere plejepersonale? 

Film 5: Beskæftigelse – hjælp til landtidsledige eller mere ungerådgivning?

bottom of page