top of page

Dig, mig og demokratiet

Materialet 'Dig, mig og demokratiet' består af en kortfilm om grundloven og unges demokratiske deltagelse samt to debatfilm om racismeparagraffen og valgretsalderen. Filmene lægger op til debat om:

 

Film 1) Hvad er demokratisk deltagelse? Hvad får man ud af at deltage i demokratiet? Og hvad er konsekvensen, hvis mange unge ikke er demokratisk aktive?

Film 2) Hvad er argumenterne for og imod racismeparagraffen? Er den demokratisk eller udemokratisk? Beskytter den minoriteterne eller indskrænker ytringsfriheden?

Film 3) Hvad er argumenterne for og imod at sætte valgretsalderen ned til 16 år? Ville det styrke eller svække demokratiet?
 

Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Folketingets Grundlovspulje og kan frit benyttes. 

Film 1: Grundloven og unges demokratiske deltagelse

Film 3: Valgretsalderen - skal den sættes ned?

bottom of page