top of page

EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger

ROLLESPIL: Lav jeres eget debatmøde, hvor eleverne agerer debattører fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der debatterer EU's rolle i løsningen af klimakrisen og migrations- og flygtningekrisen. 

Setup: I laver et debatmøde med powerpoint og talepapir, der downloades fra boksen i højre side. Du eller en af eleverne er ordstyrer/moderator, mens 3-6 af eleverne agerer debattører. Debatmødet varer ca. 1,5 time. Du kan skifte ud i repræsentanterne undervejs, så flere elever får mulighed for at være debattører.  

Tidsforbrug: 4 lektioner

Læringsmål: Eleverne opnår indsigt i, hvilken rolle EU spiller i løsningen af globale problemstillinger som klima og flygtninge. 

Mødet understøtter følgende faglige mål:

  • Forklare begivenheder og udviklingstendenser i det internationale system og diskutere Danmarks handlemuligheder i forbindelse hermed.

  • På et fagligt grundlag argumentere sammenhængende og nuanceret for egne synspunkter og indgå i en faglig dialog.

  • Undersøge og dokumentere et politikområde, herunder betydningen af EU og globale forhold.

bottom of page