top of page

YouGlobe udvikler gratis undervisningsmaterialer og dialogmøder til grundskoler og ungdomsuddannelser  – om digital dannelse, mobning, social innovation, trivsel, demokrati, medborgerskab mm. Målet er at gøre undervisningen mere virkelighedsnær, klæde eleverne på med kompetencer, de får brug for i fremtiden, øge trivslen samt motivere dem til at tage aktiv del i deres nære omgivelser og samfundet som helhed.

YouGlobe blev stiftet som forening i 2012 i samarbejde med en række ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner og med støtte fra Undervisningsministeriet. Siden har vi afholdt ca. 450 dialogmøder/skolebesøg på uddannelsesinstitutioner over hele landet og udviklet en lang række undervisningsmaterialer og -koncepter til grundskole, gymnasium og sprogskoler. Flere end 68.000 elever over hele landet har deltaget i et af YouGlobes dialogmøder, og endnu flere har modtaget undervisning med udgangspunkt i vores undervisningsmaterialer.


kontakt 
 

Helle Thilo, projektleder

het@youglobe.dk
29931282

bottom of page