top of page
shutterstock_78260242.jpg

Samtalesaloner om civil ulydighed

DANSK/SAMFUNDSFAG:  Eleverne lærer om samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed. Herefter deltager de i en samtalesalon, hvor de diskuterer civil ulydighed ud fra nogle cases, der rejser spørgsmål om lovgivning, moral og ønsket om at ændre samfundsmæssige forhold. Formålet er at styrke elevernes demokratiske selvtillid, argumentatoriske kompetencer og evne til at deltage reflekteret i en samtale. Materialet er støttet af Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter.

IMG_0676.JPG

Konsulentopgaven

TVÆRFAGLIGE FORLØB: Højtbegavede elever løser konsulentopgaver for en række virksomheder. Undersøg f.eks. hvordan Bondegaarden lever op til FN's verdensmål inden for biodiversitet og klima, opfind et nyt produkt ud af stenuld for Rockwool eller find på et koncept for en podcast for unge. Undervisningsmaterialet består af otte tværfaglige forløb, hvor eleverne agerer konsulenter for virksomhederne. Det er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Opdag-Europa.png

Opdag Europa

SAMFUNDSFAG: ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. Materialet er udarbejdet i 2019 med støtte fra Europa-Nævnet. 

bottom of page