shutterstock_78260242.jpg

Samtalesaloner om civil ulydighed

DANSK/SAMFUNDSFAG:  Eleverne lærer om samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed. Herefter deltager de i en samtalesalon, hvor de diskuterer civil ulydighed ud fra nogle cases, der rejser spørgsmål om lovgivning, moral og ønsket om at ændre samfundsmæssige forhold. Formålet er at styrke elevernes demokratiske selvtillid, argumentatoriske kompetencer og evne til at deltage reflekteret i en samtale. Materialet er støttet af Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter.

IMG_0676.JPG

Konsulentopgaven

TVÆRFAGLIGE FORLØB: Højtbegavede elever løser konsulentopgaver for en række virksomheder. Undersøg f.eks. hvordan Bondegaarden lever op til FN's verdensmål inden for biodiversitet og klima, opfind et nyt produkt ud af stenuld for Rockwool eller find på et koncept for en podcast for unge. Undervisningsmaterialet består af otte tværfaglige forløb, hvor eleverne agerer konsulenter for virksomhederne. Det er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Opdag-Europa.png

Opdag Europa

SAMFUNDSFAG: ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. Materialet er udarbejdet i 2019 med støtte fra Europa-Nævnet. 

IMG_3592.jpg

EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger

SAMFUNDSFAG: Klassen gennemfører deres eget debatmøde, hvor eleverne agerer debattører fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der skal debattere EU's rolle i løsningen af globale udfordringer som klimakrisen og migrations- og flygtningekrisen. Materialet er udviklet i 2018 med støtte fra Europa-Nævnet.

IMG_7025.JPG

Tilbage til EU's vision

SAMFUNDSFAG: Gennemfør klassens eget debatmøde om EU's fremtid i forlængelse af Brexit med deltagelse af en repræsentant fra Europæisk Ungdom: Er EU under afvikling, hvad kan danske unge bruge EU til, og hvorfor er EU's fremtid vigtig for nutidens unge? Materialet er udviklet i 2017 med støtte fra Europa-Nævnet.

Superkarma-materialer.jpg

Digital superkarma

DANSK / TRIVSEL / DIGITAL DANNELSE: Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af elevtekster, øvelser, et etisk kodeks, klassens egne online trivselsregler samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens trivselsregler. Materialet er udarbejdet i 2017 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Det er udarbejdet til udskolingen, men egner sig også til gymnasiet.

IMG_6078.jpg

Iværksætterpiloterne

DANSK / IVÆRKSÆTTERI: ‘Iværksætterpiloterne’ er et undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og gennemfører et projekt til gavn for lokalsamfundet. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde. Projektet er udviklet i samarbejde med KFUM-Spejderne i 2017 og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Det er udarbejdet til udskolingen, men egner sig også til gymnasiet.

Samtalesalon.jpg

Reformationen - hvad betyder den for dig?

KRISTENDOM / HISTORIE: 'Reformationen - hvad betyder den for dig?’ handler om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet er udarbejdet i 2017 samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker og er støttet af Undervisningsministeriet. Det er udarbejdet til udskolingen, men egner sig også til gymnasiet.

Refugee_march_Hungary_2015-09-04_02.jpg

Banke banke på Europas dør

SAMFUNDSFAG: ‘Banke Banke på Europas dør’ er et materiale om flygtningekrisen i 2015/16 bl.a. med fokus på, hvordan krisen påvirker EU-landene, presset på Schengen-samarbejdet, fælles asylpolitik og sikring af de ydre grænser. Materialet er udarbejdet i 2016 med støtte fra Europa-Nævnet.

Ravn.png

EU 2020 - de udfordrede

SAMFUNDSFAG: Materiale om baggrunden for EU's 2020-plan. Materialet portrætterer nogle af de mennesker, som planen retter sig mod at hjælpe inden for de fem indsatsområder: uddannelse, beskæftigelse, klima/energi, fattigdom/isolation samt forskning/innovation. Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Dig, mig og demokratiet.png

Dig, mig og demokratiet

SAMFUNDSFAG: 'Dig, mig og demokratiet' består af en kortfilm om grundloven og unges demokratiske deltagelse samt to debatfilm om henholdsvis:

  • Racismeparagraffen: Er den demokratisk eller udemokratisk? Beskytter den minoriteterne eller indskrænker ytringsfriheden?

  • Valgretsalderen: Ville det styrke eller svække demokratiet, hvis den blev sat ned til 16 år?

Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Folketingets Grundlovspulje.

Unge2.jpg

Ung i Europa

SAMFUNDSFAG: 'Ung i Europa' er et undervisningsmateriale, der handler om at være ung i Europa. Materialets formål er at øge danske unges forståelse af EU, herunder deres forståelse for fælleseuropæiske problemstillinger. 
Materialet er udarbejdet i 2014 med støttet fra Europa-Nævnet og LB Fonden. 

Plejehjem.JPG

Hvad laver kommunen?

SAMFUNDSFAG / DANSK: 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes ansvarsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme område, som politikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013.  

Operationsstue.jpg

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG / DANSK: 'Hvad laver regionerne?' består af en kortfilm om regionernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme politikområde, som regionspolitikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013.