top of page
Plejehjem.JPG

Hvad laver kommunen?

'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes ansvarsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme område, som politikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013.  

Operationsstue.jpg

Det danske velfærdssystem

‘Det danske velfærdssystem’ er målrettet de sidste to moduler på danskuddannelse 2 og 3. Materialet handler om, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for.

Materialet lægger op til en debat om nogle af de ydelser, der betales over skatten, og inddrager dimensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed. Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

bottom of page