udskoling

IMG_1927.JPG

Elevkonsulenterne

TVÆRFAGLIGE FORLØB: 'Elevkonsulenterne' er et tværfagligt undervisningsmateriale bestående af otte forskellige forløb, hvor virksomheder stiller konsulentopgaver til eleverne. F.eks. Hillerød Bibliotek, der gerne vil have flere unge til at bruge biblioteket, eller Rockwool, der gerne vil have hjælp til at udvikle nye produkter ud af stenuld. Eleverne skal agere konsulenter og komme med løsninger. Materialet er udviklet i 2020 i samarbejde med Lyngholmskolen i Farum og er støttet af  Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  

Skærmbillede 2020-06-11 kl. 13.35.58.png

Brug din ret

DANSK / SAMFUNDSFAG: 'Brug din ret' giver eleverne viden om nogle af de menneskerettighedsmæssige problemstillinger, som berører børn og unge i Danmark, f.eks. retten til en skoledag uden mobning og retten til at have et privatliv. Eleverne reflekterer over, hvad de godt kunne tænke sig at ændre og arbejder med, hvad de konkret kan gøre for at påvirke tingene i den retning, de ønsker. Materialet er udviklet i 2020 og støttet af Kulturstyrelsen. 

Bjørg-Lux.png

Frihed og frisind

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL: 'Frihed og frisind' handler om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling. Der er fokus på følelsen af at være anderledes. Iman går med muslimsk tørklæde, Lux og Bjørk har ingen mor, men to fædre, og Awin Andreas er født i en pigekrop. Hvordan reagerer omgivelserne, og hvordan påvirker det de unge selv, at omgivelserne opfatter dem som anderledes? Materialet er udviklet i 2019 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler og udviklet til mellemtrinnet, men egner sig også til udskolingen. 

Opdag-Europa.png

Opdag Europa

SAMFUNDSFAG: ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. Materialet er udarbejdet i 2019 med støtte fra Europa-Nævnet. 

Olebild4.jpg

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL: 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til udskolingen under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan deltage i en samtalesalon, udvikle et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. Materialet er udviklet i 2018.

Superkarma-materialer.jpg

Digital Superkarma

DANSK / TRIVSEL / DIGITAL DANNELSE: Digital Superkarma er et undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af elevtekster, øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens online trivselsregler (hvordan passer man på hinanden på de sociale medier) samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler. Materialet er udarbejdet i 2017 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

IMG_6078.jpg

Iværksætterpiloterne

DANSK / IVÆRKSÆTTERI: ‘Iværksætterpiloterne’ er et gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og gennemfører et projekt til gavn for lokalsamfundet. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde. Projektet er udviklet i samarbejde med KFUM-Spejderne i 2017 og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Reformationen - hvad betyder den for dig?

KRISTENDOM / HISTORIE: 'Reformationen - hvad betyder den for dig?’ handler om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet er udarbejdet i 2017 samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker og er støttet af Undervisningsministeriet. 

Ung_på_landet.jpg

Ung på landet

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Ung på landet' er et gratis undervisningsmateriale om livet som ung på landet. Materialet består af elevtekster og debatspørgsmål om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af udviklingen samt udviklingsmuligheder og udfordringer i land-distrikterne. Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen. 

Plejehjem.JPG

Hvad laver kommunen?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes ansvarsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme område, som politikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013.  

Operationsstue.jpg

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver regionerne?' består af en kortfilm om regionernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme politikområde, som regionspolitikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013.