top of page

udskoling

Bliv glad i naturen.png

Bliv glad i naturen - bevægelse og udeliv

TVÆRFAGLIGE FORLØB: ’Bliv glad i naturen' er et undervisningsmateriale, der lærer eleverne om naturens sundhedsfremmende effekter samtidig med, at de oplever på egen krop, hvad det gør ved krop og sjæl at bevæge sig mere udendørs. Dermed kobles læring om naturens sundhedsfremmende effekter sammen med konkret bevægelse. Materialet er udviklet i 2023 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

2) Kok.jpg

Tag faghatten på - forløb om erhvervsuddannelser

TVÆRFAGLIGE FORLØB: 'Tag faghatten på' består af seks forløb om forskellige erhvervsuddannelser, hvor eleverne sætter sig ind i rollen som faglært og skal løse en konkret opgave inden for det pågældende fag. Eleverne lærer om de værdier, normer og færdigheder, der gør sig gældende i de faglige og sociale fællesskaber på en arbejdsplads. Forløbene er tilrettelagt, så elevernes forskellige kompetencer kan komme i spil. Formålet er at styrke elevernes tro på egne evner og motivere dem til at tage en uddannelse. Materialet er udviklet i 2022 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning.

shutterstock_78260242.jpg

Samtalesaloner om civil ulydighed

DANSK/SAMFUNDSFAG:  Eleverne lærer om samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed. Herefter deltager de i en samtalesalon, hvor de diskuterer civil ulydighed ud fra nogle cases, der rejser spørgsmål om lovgivning, moral og ønsket om at ændre samfundsmæssige forhold. Formålet er at styrke elevernes demokratiske selvtillid, argumentatoriske kompetencer og evne til at deltage reflekteret i en samtale. Materialet er udviklet i 2021 med støtte fra Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter.

Verden ramt af virus.jpg

Verden ramt af virus - pandemiens konsekvenser

TVÆRFAGLIGE FORLØB: Corona-pandemien er en oplagt anledning til at undervise i menneskerettigheder og demokrati. Forløbet giver eleverne viden om, hvordan pandemien har sat menneskerettigheder under pres over hele verden og har ændret ved love og demokratiske beslutningsprocesser. Eleverne får koblet deres egne erfaringer fra pandemien sammen med en forståelse af, hvad menneskerettigheder er, og hvorfor det er vigtigt at kæmpe for menneskerettighederne for at opretholde et demokratisk samfund. Materialet er udviklet i 2021 med støtte fra Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter.

IMG_1927.JPG

Elevkonsulenterne

TVÆRFAGLIGE FORLØB: 'Elevkonsulenterne' er et tværfagligt undervisningsmateriale bestående af otte forskellige forløb, hvor virksomheder stiller konsulentopgaver til eleverne. F.eks. Hillerød Bibliotek, der gerne vil have flere unge til at bruge biblioteket, eller Rockwool, der gerne vil have hjælp til at udvikle nye produkter ud af stenuld. Eleverne skal agere konsulenter og komme med løsninger. Materialet er udviklet i 2020 med støtte fra Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  

Opdag-Europa.png

Opdag Europa

SAMFUNDSFAG: ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. Materialet er udarbejdet i 2019 med støtte fra Europa-Nævnet. 

Olebild4.jpg

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL: 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til udskolingen under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan deltage i en samtalesalon, udvikle et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. Materialet er udviklet i 2018.

bottom of page