top of page

Det danske velfærdssystem

‘Det danske velfærdssystem’ er et gratis undervisningsmateriale til de sidste to moduler på danskuddannelse 2 og 3. Materialet handler om, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for. Materialet lægger op til en debat om nogle af de ydelser, der betales over skatten, og inddrager dimensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed. Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Film 1: Hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark? Og hvad går pengene til?

Film 2: Hvad er Folketinget?
Og hvad laver stat, regioner og kommuner? 

Film 3: Kultur- og fritidsliv
– skal kommunen bruge penge på det?

Film 4: Læg og hospitaler
– skal det være gratis eller mod betaling?

bottom of page