Gratis undervisningsmaterialer

til grundskoler, gymnasier og sprogskoler

Find gratis materiale til elever i grundskolen om

 • Forebyggelse af mobning

 • Styrkelse af elevernes sociale kompetencer

 • Demokrati og medborgerskab

 • Digital dannelse

 • Kønsroller og opdragelse på reformationstiden kontra i dag

 • Socialt iværksætteri og innovation

 • EU

 • Bevægelsen fra land til by

 • Kommunens arbejdsområder

 • Regionernes arbejdsområder

Find gratis materiale til elever på gymnasiet om 

 • Opdag Europa - et brætspil om EU

 • EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger

 • EU's fremtid i forlængelse af Brexit

 • Demokrati og medborgerskab

 • Digital dannelse

 • Kønsroller og opdragelse på reformationstiden kontra i dag

 • Socialt iværksætteri og innovation

 • Flygtningekrisen i EU 2015/16

 • EU's 2020-plan

 • Unges demokratiske deltagelse

 • Kommunens arbejdsområder

 • Regionernes arbejdsområder

Find gratis materiale til elever på sprogskoler om det danske velfærdssystem

 • Hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark? Og hvad går pengene til?

 • Hvad er folketinget? Og hvad laver stat, regioner og kommuner?

 • Kultur- og fritidsliv - skal kommunen bruge penge på det?

 • Læge og hospitaler - skal det være gratis eller mod betaling?

 • Arbejdsløshed - skal samfundet betale til folk uden arbejde?

Få et overblik over YouGlobe dialogmøder, debatarrangementer og undervisningsprojekter i perioden 2012-2019

Som medlem af YouGlobe får du besked om nye gratis undervisningsmaterialer og skolebesøg før alle andre skoler. Medlemskab er gratis.  

YouGlobe blev stiftet som forening i 2012 i samarbejde med en række ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner og med støtte fra Undervisningsministeriet. Siden har vi afholdt ca. 450 dialogmøder/skolebesøg på uddannelsesinstitutioner over hele landet og udviklet en lang række undervisningsmaterialer og -koncepter til grundskole, gymnasium og sprogskoler.

Foreningen YouGlobe / Istedgade 91 st. / 1650 Kbh. V / 29931282 / info@youglobe.dk / www.youglobe.dk / CVR-nr: 35195106

 • Facebook Social Icon