Det danske

velfærdssystem

‘Det danske velfærdssystem’ er målrettet de sidste to moduler på danskuddannelse 2 og 3. Materialet handler om, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for.

Materialet lægger op til en debat om nogle af de ydelser, der betales over skatten, og inddrager dimensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed. Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Undervisnings-
ministeriets udlodningsmidler. 

Hvad laver kommunen?

'Hvad laver kommunen?' består af én kortfilm om kommunernes ansvarsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer politiske dilemmaer, som kommunen skal tage stilling til inden for emnerne udsatte boligområder, skoler, ældrepleje og beskæftigelse. 

Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og kan frit benyttes.  

 

Foreningen YouGlobe / Istedgade 91 st. / 1650 Kbh. V / 29931282 / info@youglobe.dk / www.youglobe.dk / CVR-nr: 35195106

  • Facebook Social Icon