2022-2023

Enjoying Nature
2) Kok.jpg

UDSKOLING: ’Bliv glad i naturen' er et undervisningsmateriale, der lærer eleverne om naturens sundhedsfremmende effekter samtidig med, at de oplever på egen krop, hvad det gør ved krop og sjæl at bevæge sig mere udendørs. Dermed kobles læring om naturens sundhedsfremmende effekter sammen med konkret bevægelse. Materialet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Bliv glad i naturen

Tag faghatten på

UDSKOLING: 'Tag faghatten på' består af seks undervisningsforløb om forskellige erhvervsuddannelser, hvor eleverne sætter sig ind i rollen som faglært og skal løse en konkret opgave inden for det pågældende fag. Eleverne lærer om de værdier, normer og færdigheder, der gør sig gældende i de faglige og sociale fællesskaber på en arbejdsplads. Forløbene er tilrettelagt, så elevernes forskellige kompetencer kan komme i spil. Formålet er at styrke elevernes tro på egne evner og motivere dem til at tage en uddannelse. Materialet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler til undervisning.

2021

shutterstock_78260242.jpg

Samtalesalon om civil ulydighed

UDSKOLING/GYMNASIUM: Eleverne lærer om samtalens betydning for demokratiet, god debatkultur og den frie offentlighed. Herefter deltager de i en samtalesalon, hvor de diskuterer civil ulydighed ud fra nogle cases, der rejser spørgsmål om lovgivning, moral og ønsket om at ændre samfundsmæssige forhold. Formålet er at styrke elevernes demokratiske selvtillid, argumentatoriske kompetencer og evne til at deltage reflekteret i en samtale. Materialet er støttet af Kulturministeriets pulje til almennyttige kulturelle projekter.

Verden ramt af virus.jpg

Verden ramt af virus - pandemiens konsekvenser

UDSKOLING: Corona-pandemien er en oplagt anledning til at undervise i menneskerettigheder og demokrati. Forløbet giver eleverne viden om, hvordan pandemien har sat menneskerettigheder under pres over hele verden og har ændret ved love og demokratiske beslutningsprocesser. Herved kan eleverne få koblet deres egne erfaringer fra pandemien sammen med en forståelse for, hvad menneskerettigheder er, og hvorfor det er vigtigt at kæmpe for deres fortsatte eksistens. 

2020

IMG_0676.JPG
IMG_0849.JPG
Skærmbillede 2020-06-11 kl. 13.35.58.png

Konsulentopgaven

GYMNASIUM: Undersøg hvordan 'Bondegaarden' lever op til FN's verdensmål inden for biodiversitet og klima eller opfind et innovativt produkt for Rockwool. Materialet består af otte tværfaglige forløb, hvor højtbegavede elever løser opgaver for forskellige virksomheder. Undervisningsmaterialet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets
udlodningsmidler. 

Elevkonsulenterne 

UDSKOLING: Lav en markedsføringsstrategi, der kan få flere unge til at bruge biblioteket, eller en rekrutteringsstrategi, der får flere unge til at søge ind som elev hos Føtex. Materialet består af otte forløb, hvor virksomheder stiller konkrete opgaver til højtbegavede elever i udskolingen. Eleverne skal agere konsulenter og komme med deres bud på en løsning. Materialet er støttet af Børne- og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Brug din ret

UDSKOLING: 'Brug din ret' giver viden om nogle af de menneskerettighedsmæssige problemstillinger, som berører børn og unge i Danmark, f.eks. retten til en skoledag uden mobning og retten til at have et privatliv. Eleverne reflekterer over, hvad de gerne vil ændre og arbejder med, hvad de konkret kan gøre for at påvirke tingene i den retning, de ønsker. Materialet er støttet af Kulturstyrelsen.

2019

Bjørg-Lux.png
Opdag-Europa.png
IMG_8040.JPG
Bjørg-Lux.png

Opdag Europa

UDSKOLING/GYMNASIUM: Med støtte fra Europa-Nævnet har YouGlobe udviklet brætspillet ‘Opdag Europa' til samfundsfag i 8.-10. klasse og gymnasiet. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres og andre europæeres hverdag.  

Europas fremtid – din stemme

GYMNASIET: Med støtte fra Europa-Nævnet besøgte YouGlobe i foråret 2019 ti gymnasier rundt om i landet for at motivere de unge førstegangsvælgere til at tage stilling til EU og benytte deres stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget. Der deltog tre-fire kandidater til parlamentet i debatten med eleverne, der handlede om klimaafgifter på flyrejser og øremærket barsel til alle mænd i EU.  

Frihed og frisind

MELLEMTRINNET: ‘Frihed og frisind' er et undervisningsmateriale om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling, og hvordan alle har ret til at være, som de er, og leve, som de gerne vil. Det kan fx være, at man har to fædre og ingen mor, går med tørklæde eller ønsker at skifte køn. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.  

2018

IMG_3592.jpg

EU's rolle i løsningen af globale problemer

GYMNASIER/SPROGSKOLER: Med støtte fra Europa-Nævnet besøgte YouGlobe 10 gymnasier i efteråret 2018 for at debattere EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger med fokus på flygtningepolitik og klimaforandringer. På møderne deltog repræsentanter fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom.

Frikvarters Ninja.png
IMG_5670.jpg
olebild1.jpg

Frikvarters Ninja

INDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe udviklet materiale til at styrke elevers sociale kompetencer og selvkontrol via kamplege og følelsestræning. Materialet er målrettet indskolingen og lærer eleverne at afkode hinandens følelser og håndtere situationer, hvor de bliver meget vrede eller kede af det. Materialet er forskningsbaseret og bygget op om universet i computerspillet 'FrikvartersNinja'. 

Mobbestop

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 mobbestop-møder for mellemtrinnet i Midtjylland og på Sjælland. Møderne havde fokus på, hvordan mobning opstår, og hvordan klassen kan stå sammen om at forebygge mobning. Desuden lærte eleverne, hvad de konkret kan gøre, hvis de oplever mobning.

Demokrati under udvikling

GRUNDSKOLEN: YouGlobe udviklede størstedelen af materialerne til grundskolen i Undervisningsministeriets kampagne 'Demokrati Under Udvikling', der skal styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer. Eleverne kan blandt andet deltage i en samtalesalon, sætte deres aftryk på et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

2017

IMG_7025.JPG

EU's fremtid i forlængelse af Brexit

GYMNASIER: Med støtte fra Europa-Nævnet afholdt YouGlobe debatmødet 'Tilbage til EU's vision' på 10 gymnasier. På møderne debatterede repræsentanter fra Europæisk Ungdom og eleverne EU's fremtid i forlængelse af Brexit. Projektet bestod desuden af undervisningsmateriale til at afholde et dialogmøde med repræsentanter fra Europæisk Ungdom.

Reformationen.png

Reformationen - hvad betyder den for dig?

UDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeret udviklede og afholdt YouGlobe 33 samtalesaloner med titlen ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ i forbindelse med 200-års jubilæet for Reformationen. Med udgangspunkt i to humoristiske kortfilm blev eleverne klogere på kønsroller og børneopdragelse på reformationstiden og debatterede familieliv, opdragelse og kønsroller i dag kontra på reformationstiden. 

IMG_6078.jpg

Iværksætterpiloterne

UDSKOLING/GYMNASIER: Med støtte fra Undervisningsministeriet har YouGlobe i samarbejde med KFUM-Spejderne i Danmark udviklet materiale til 10. klasses faget iværksætter. I projektet arbejder eleverne med at udvikle og gennemføre projekter, der gavner deres lokalområde.  

Helle_som_lærer.jpg

Digital Superkarma

UDSKOLINGEN/GYMNASIER: ’Digital Superkarma’ handler om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks og udarbejdelse af klassens egne trivselsregler på de sociale medier. Materialet er støttet af Undervisningsministeriet. 

2016

Emillie Hendel.png

Mobbestop

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden og 15. Juni Fonden afholdt YouGlobe 43 mobbestop-møder med fokus på, hvad eleverne kan gøre, hvis de oplever mobning. Og det er der brug for, idet projektets trivselsmåling viste, at ca. 45 pct. af eleverne har oplevet nogen fra klassen blive mobbet, og 53 pct. af dem ikke vidste, hvad de skulle gøre ved det. 

Ung_på_landet_2.jpg

Ung på landet

UDSKOLING: Med støtte fra Landdistriktspuljen under den daværende Erhvervsstyrelse udviklede YouGlobe undervisningswebsitet 'Ung på landet'. Materialet bestod af elevtekster og debatspørgsmål/opgaver om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af denne udvikling samt udviklingsmuligheder og udfordringer i landdistrikterne. 

Banke banke.jpg

Banke, banke på Europas dør

GYMNASIER/UDSKOLING: Med støtte fra Europa-Nævnet udviklede YouGlobe materialet ’Banke banke på Europas dør’ om det fælleseuropæiske samarbejde. Spillet, der følger den aktuelle flygtningesituation, har til formål at få eleverne til at sætte sig ind i andre europæiske landes baggrund og bevæggrunde for at handle, som de gør i det virkelige fælleseuropæiske samarbejde. Desuden skal de opnå en forståelse for, hvorfor svært det er så svært at nå til enighed. 

2015

Ingrid Jespersens 2.jpg
Ravn.png
IMG_0916.JPG
IMG_6853.JPG
IMG_2801 (3).JPG

Dig, mig og demokratiet

GYMNASIER: Med støtte fra Grundlovspuljen afholdt YouGlobe 20 debatmøder på landets gymnasier i anledning af 100-året for Grundloven. Bølgerne gik højt, og der var god karma politikerne imellem, da de sammen med eleverne debatterede 16-års valgretsalder og racismeparagraffen. Under møderne kunne eleverne give deres mening til kende samt sende spørgsmål til politikerne via sms. 

EU2020 – de udfordrede

GYMNASIER/ UDSKOLING: Med støtte fra Undervisningsministeriet og Europa-Nævnet har YouGlobe udviklet materialet 'EU2020 - de udfordrede' om EU's 2020-plan, og hvilke indsatsområder planen særligt retter sig mod. Materialet udkom desuden i bogform, så i alt 100 gymnasier kunne bestille et gratis klassesæt.

Unges demokratiske deltagelse

GYMNASIER: Kun fire ud af ti unge oplever selv, at de deltager i demokratiet. En af årsagerne er, at de ikke synes, de har nok viden om politik til at kunne deltage eller have politiske holdninger. Det viser en undersøgelse, som foreningen YouGlobe i 2015 gennemførte på 16 forskellige ungdomsuddannelser med i alt 1.862 deltagende elever.

Demokratiet - dit valg

UDSKOLING: Med støtte fra Kulturstyrelsen udviklede YouGlobe et demokratiprojekt for 8. klasses elever i samarbejde med Ballerup, Rødovre og Øbro-Jagtvej biblioteker. Eleverne fik erfaringer med at researche og argumentere for politiske dilemmaer samt danne kvalificerede holdninger og argumentere for dem. Projektet involverede en gruppe frivillige unge samt unge fra Ballerup Herlev Produktionsskole.

Mobbestop

MELLEMTRIN: Med støtte fra TrygFonden afholdt YouGlobe 100 mobbestop-møder med titlen ’Bland dig IKKE udenom’ for mellemtrinnet på landets skoler. Møderne, der blev udviklet med mobbefaglig bistand fra Red Barnet, havde fokus på at give eleverne nogle værktøjer til at sige fra over for mobning og hjælpe andre, der bliver udsat for mobning.  

2014

Unge1.jpg

Ung i Europa

GYMNASIER: Med støtte fra Europa-Nævnet udviklede YouGlobe materialet ’Ung i Europa’, der i forlængelse af Europa-Parlamentsvalget 2014 skulle styrke danske unges europæiske identitet samt forståelse for de problemstillinger, som behandles i EU-regi eller diskuteres på europæisk plan, og som er særligt relevante for dem selv, fx ungdomsledighed.

Film4.jpg

SPROGSKOLER: Undervisningsforløb om det danske demokrati og velfærdssystem til undervisning på sprogcentre. Da det danske demokrati hviler på ytringsfrihed og en aktiv debatkultur, er materialet bygget op om en række kortfilm, der illustrerer nogle politiske dilemmaer, som kursisterne efterfølgende skal debattere og tage stilling til. Materialet er støttet af Undervisningsministeriet. 

Det danske velfærdssystem

2013

Ungdomsmødet.jpg

De unges folkemøde 

Op mod 200 unge sejlede under Folkemødet på Bornholm til Christiansø for at diskutere problemer med ungdomsledigheden og unges indflydelse på samfundet. Ungdomsmødet var arrangeret af YouGlobe i samarbejde med 3F Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Vallekilde Højskole, Netværket Af Ungdomsråd og UP Ungdomsproduktion. Desuden deltog Ungdommens Røde Kors, Yngre Sagen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstre Ungdom, HK Ungdom, Det danske spejderkorps, tre ungdomsskoler, SF Ungdom, 3F Ungdom og Dansk Metal Ungdom. Ungdomsmødet var finansieret af EU-programmet Aktive Unge og Foreningen Roskilde Festival. 

Folkemødet.jpg

YouGlobe afholdt på Folkemødet i 2013 ’De unges valgmøde’ i samarbejde med Danske Regioner. Under valgmødet bliver der diskuteret, stemt og taget stilling til en række dilemmaer, som regionspolitikerne sidder med til daglig. Fx om man skal prioritere at bruge penge på særligt talentfulde unge eller hellere støtte unge, der er i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Et andet dilemma var, om man skal prioritere at bruge penge på ungdomscafeer på landets hospitaler frem for flere behandlingspladser til unge med spiseforstyrrelser.

De unges valgmøde 

IMG_0937.JPG

Valgmøder på 100 gymnasier

I samarbejde med Danske Regioner afholdt YouGlobe 100 valgmøder på ungdomsuddannelser op til kommunal- og regionsvalget. Formålet var at motivere unge førstegangsvælgere til at bruge deres stemmeret. Op mod 20.000 elever deltog i møderne, der viste de unge, at regionspolitik i høj grad handler om deres egen hverdag og fremtid. 

sprogskoler.png

Alles valg

I samarbejde med Social- og Integrationsministeriet afholdt YouGlobe 20 valgmøder for nydanskere som en del af den landsdækkende kampagne 'Alles Valg'. Formålet var at motivere deltagerne til at bruge deres stemmeret ved at synliggøre, at de beslutninger, politikerne tager, har betydning for deres egen hverdag, og at det ikke er ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen. 

2012

Opstarsmøde.jpg

Foreningen YouGlobe bliver stiftet

Med støtte fra Undervisningsministeriet stiftes foreningen YouGlobe, der var tænkt som et digitalt talerør, hvor 13-19 årige kunne skabe og formidle egne nyheder, debatter, afprøve politiske budskaber, statements og i det hele taget styre deres eget univers baseret på moderne, social kommunikation. Afsættet var den enorme interesse for politik og journalistik blandt unge i folkeskolen, på efterskoler, gymnasier mm.