indskoling

Magnus, opgangen og skolen Højt til loftet


TRIVSEL / UUV / DANSK Undervisningsbog med elevspørsmål og opgaver. Bogens omdrejningspunkt er en opgang med et persongalleri, hvor frisind og tolerance over for forskelligheder kommer i spil. Temaer i bogen er særligt familiekonstellationer (fx solomødre, skilsmisse, kernefamilier, homoseksuelle og adoption), retten til at tro eller ikke tro på en gud – og at møde andre med respekt, også når man er uenige. Materialet er udviklet i 2019 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Frikvarters Ninja

TRIVSEL / UUV / SFO-TID / DANSK / IDRÆT  Vil du styrke dine elevers sociale kompetencer og selvkontrol? Og  gøre dem bedre til at afkode hinanden og håndtere situationer, hvor de bliver meget vrede eller kede af det? Frikvarters Ninja er et forskningsbaseret 
undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler
sociale kompetencer - og har det sjovt - gennem kamplege. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til indskolingen under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan bl.a. deltage i en samtalesalon, sætte deres aftryk på et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

mellemtrin

Mobbestop

TRIVSEL Mobbestop handler om forebyggelse af mobning. Det består bl.a. af samværsregler, materiale til at styrke klassens fællesskab, en forældre-quiz, der lærer forældrene, hvordan de kan være med til at forebygge mobning, samt gode råd til både lærere, forældre og elever, der oplever mobning. Materialet er udarbejdet med støtte fra TrygFonden og mobbefaglig bistand fra Red Barnet. Mod betaling har skoler mulighed for at booke mobbestop-mødet 'Bland dig ikke udenom'.

Frihed og frisind

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL 'Frihed og frisind' handler om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling. Der er fokus på følelsen af at være anderledes. Iman går med muslimsk tørklæde, Lux og Bjørk har ingen mor, men to fædre, og Awin Andreas er født i en pigekrop. Hvordan reagerer omgivelserne, og hvordan påvirker det de unge selv, at omgivelserne opfatter dem som anderledes? Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til mellemtrinnet under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan bl.a. deltage i en samtalesalon, udvikle et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

udskoling

Brug din ret

DANSK / SAMFUNDSFAG  'Brug din ret' giver eleverne viden om nogle af de menneskerettighedsmæssige problemstillinger, som berører børn og unge i Danmark, f.eks. retten til en skoledag uden mobning og retten til at have et privatliv. Eleverne reflekterer over, hvad de godt kunne tænke sig at ændre og arbejder med, hvad de konkret kan gøre for at påvirke tingene i den retning, de ønsker. Materialet, der er støttet af Kulturstyrelsen. 

Frihed og frisind

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL 'Frihed og frisind' handler om frihedsrettigheder, frisind og ligestilling. Der er fokus på følelsen af at være anderledes. Iman går med muslimsk tørklæde, Lux og Bjørk har ingen mor, men to fædre, og Awin Andreas er født i en pigekrop. Hvordan reagerer omgivelserne, og hvordan påvirker det de unge selv, at omgivelserne opfatter dem som anderledes? 

Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler og udviklet til mellemtrinnet, men egner sig også til udskolingen. 

Opdag Europa

- et brætspil om EU

SAMFUNDSFAG ‘Opdag Europa’ er et brætspil, der inviterer eleverne på en rejse gennem Europa. De rejser sammen i grupper og overnatter hos lokale undervejs. Spillet giver eleverne en oplevelse af EU som et samlet geografisk område med en række fælles regler – og en forståelse af, hvordan beslutninger truffet i EU påvirker deres egen og andre europæeres hverdag. Materialet er udarbejdet med støtte fra Europa-Nævnet. 

Demokrati under udvikling

DANSK / SAMFUNDSFAG / TRIVSEL 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab. YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til udskolingen under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale. Eleverne kan deltage i en samtalesalon, udvikle et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

Digital Superkarma

DANSK / TRIVSEL / DIGITAL DANNELSE

Digital Superkarma er et gratis undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af elevtekster, øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens online trivselsregler (hvordan passer man på hinanden på de sociale medier) samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.

Som en del af forløbet er det muligt at gennemføre trivselsmålinger om elevernes liv på de sociale medier. Materialet er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Iværksætterpiloterne

DANSK / IVÆRKSÆTTERI ‘Iværksætterpiloterne’ er et gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og gennemfører et projekt til gavn for lokalsamfundet. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde. Projektet er blevet til i samarbejde med KFUM-Spejderne og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Ung på landet

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Ung på landet' er et gratis undervisningsmateriale om livet som ung på landet. Materialet består af elevtekster og debatspørgsmål om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af udviklingen samt udviklingsmuligheder og udfordringer i land-
distrikterne. Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen. 

Reformationen - hvad betyder den for dig?

KRISTENDOM / HISTORIE 'Reformationen - hvad betyder den for dig?’ handler om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet er udarbejdet i samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker og er støttet af Undervisningsministeriet. 

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver regionerne?' består af en kortfilm om regionernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme politikområde, som regionspolitikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013 og kan frit benyttes.

Hvad laver kommunen?

SAMFUNDSFAG / DANSK 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes ansvars-områder samt fire kortfilm, der hver illustrerer to emner inden for samme område, som politikerne skal prioritere imellem. Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og
kan frit benyttes. 

Foreningen YouGlobe / Istedgade 91 st. / 1650 Kbh. V / 29931282 / info@youglobe.dk / www.youglobe.dk / CVR-nr: 35195106

  • Facebook Social Icon