Materiale til sprogskoler

Det danske velfærdssystem

SPROGSKOLER: ‘Det danske velfærdssystem’ er et gratis undervisningsmateriale til de sidste to moduler på danskuddannelse 2 og 3. Materialet handler om, hvad borgernes skattepenge går til, og hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for.

Materialet lægger op til en debat om nogle af de ydelser, der betales over skatten, og inddrager dimensionerne læsning, lytning, samtale og skriftlighed.

Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Se filmene og download det skriftlige materiale herunder

Hvad laver kommunen?

DEMOKRATIUNDERVISNING: 'Hvad laver kommunen?' er et gratis undervisningsmateriale, der består af en kortfilm om kommunernes arbejdsområder og fire kortfilm (om udsatte boligområder, ældrepleje, skole og beskæftigelse), der lægger op til debat om, hvad kommunen bør prioritere at bruge penge på.

Kortfilmene er udviklet i 2013 i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet og kan frit benyttes.

Se filmene her:

Få besked om nyt materiale

Skriv hvilke fag/emner samt uddannelses- institution, du har særlig interesse for, fx 'samfundsfag og sprogskole'.

Jeg accepterer betingelserne