Nyheder 2018

Undervisningsprojekt til talentfulde elever i grundskole og gymnasium

11/12-2018
YouGlobe har modtaget midler fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at udvikle undervisningsmateriale for talentfulde elever i henholdsvis grundskole og gymnasium. Formålet er at udfordre eleverne, så de udnytter deres fulde potentiale og øger deres trivsel i samværet med andre talentfulde unge. I projektet skal eleverne agere konsulenter for en række virksomheder, biblioteker og organisationer, som stiller udfordringer til eleverne. Projektet udvikles i samarbejde med bl.a. Akademiet for Talentfulde Unge, Tietgen, Technology Denmark og Lyngholmskolen i Farum. 

Debatmøder på gymnasier forud for Europa-Parlamentsvalget

29/11-2018
Med støtte fra Europa-Nævnet besøger YouGlobe i foråret 2019 i alt 10 gymnasier rundt om i landet for at motivere de unge førstegangsvælgere til at tage stilling til EU og benytte deres stemmeret ved Europa-Parlamentsvalget d. 26. maj. Mødet bliver faciliteret af en ung moderator fra YouGlobe, og der deltager 3-4 politiske kandidater i debatten med eleverne.  

Nyt materiale om at styrke fællesskabet og undgå mobning

15/4-2018 Mobning i en klasse opstår, når eleverne mangler noget positivt at være sammen om. Derfor har vi udviklet otte gode råd til, hvordan du som lærer kan styrke fællesskabet i klassen. Du kan også finde forslag til konkrete aktiviteter, du kan lave med klassen for at øge fællesskabsfølelsen.   

Læs mere på http://www.mobbestop.dk/styrk-faellesskabet

Forældre-quiz om mobning

15/4-2018 Foreningen afholder i dette forår 100 mobbestop-møder for elever på mellemtrinnet landet over. Når eleverne har deltaget i et møde, ved de en masse om mobning. Men hvor meget ved forældrene om mobning og om deres egen rolle i forhold til at forebygge mobning? For at de kan blive klogere på det, har vi udviklet en forældre-quiz om mobning, som også giver forældrene anledning til at tale med deres barn om, hvordan det egentlig går i klassen.

Find quiz’en her: http://www.mobbestop.dk/foraeldrequiz 

YouGlobe bidrager til kampagnen Demokrati under udvikling

23/1-2018

Så er Undervisningsministeriets kampagne ´Demokrati under udvikling´ skudt i gang. Kampagnen skal styrke børn og unges demokratiske handlekompetencer og består af materialer og forløb til grundskole, ungdomsuddannelser og almen voksenuddannelse. YouGlobe har været med til at udvikle kampagnens fem temaer og har produceret størstedelen af materialerne til grundskolen. Læs mere om kampagnen og find materialerne på kampagnesitet her.

Nyheder 2016

Kom til YouGlobes generalforsamling

1/5-2016

YouGlobe holder den årlige generalforsamling i foreningen torsdag d. 16. juni kl. 17-18. Vi håber at se så mange som muligt af vores medlemmer og samarbejdspartnere til sodavand og sandwich – der plejer at komme flere gode forslag til foreningens fremadrettede arbejde, så det håber vi selvfølgelig også på i år. Som medlem eller modtager af nyhedsbrevet vil du snart modtage en særskilt mail om generalforsamlingen.

Nye gratis materialer til samfundsfag

1/5-2016

Website og klassesæt om EU’s 2020-plan
3. juni udkommer undervisningsbogen “EU 2020 – De Udfordrede”, der baserer sig på undervisningswebsitet eu2020.dk. Vi udbyder 100 gratis klassesæt af bogen, der beskriver baggrunden for EU’s 2020-mål, og hvordan det går for Danmark med at nå målene. Desuden beskrives de fem indsatsområder via interviews med nogle af de mennesker, som planen retter sig mod. Send en mail til het@youglobe.dk, hvis din skole ønsker at bestille et gratis klassesæt.  

Rollespil om EU og flygtningekrisen
Undervisningsmaterialet ‘Banke banke på Europas dør’ handler om EU-samarbejdet og den aktuelle flygtningekrise. Materialet består af et rollespil, hvor eleverne skal agere regeringerne i fem lande og forsøge at nå til enighed om et aktuelt dilemma. Desuden er der tilknyttet en Facebook-gruppe, hvor eleverne stille spørgsmål om krisen og hente her-og-nu informationer fra unge danskere i de fem lande. Se materialet på youglobe.dk/undervisningsmateriale

Det danske velfærdssystem (til sprogcentre og samfundsfag)
Hvorfor betaler vi så meget skat i Danmark, og hvad går pengene egentlig til? Det er udgangspunktet for undervisningsmaterialet ‘Det danske velfærdssystem’, der også gør rede for, hvilke opgaver stat, regioner og kommuner hver især har ansvar for. Materialet er udviklet til danskuddannelse 2 og 3 på landets sprogcentre, men filmene egner sig også til samfundsfagsundervisningen. Se materialet på youglobe.dk/undervisningsmateriale

Migrationsspil om det fælleseuropæiske samarbejde

12/1-2016

YouGlobe fortsætter med at udvikle undervisningsmateriale om EU. Vi er netop gået i gang med udviklingen af ‘Banke, banke på Europas dør’, et migrationsspil om det fælleseuropæiske samarbejde. I spillet skal eleverne agere fem forskellige europæiske lande og får eksempelvis til opgave at fordele 120.000 flygtninge mellem sig efter en bestemt fordelingsnøgle eller diskutere, hvorvidt flygtningene skal hjælpes i nærområderne eller i de europæiske lande. 
Spillet, der følger den aktuelle flygtningesituation, har til formål at få eleverne til at sætte sig ind i andre europæiske landes baggrund og bevæggrunde for at handle, som de gør i det virkelige fælleseuropæiske samarbejde. Desuden skal de opnå en forståelse for, hvorfor svært det er så svært at nå til enighed. Materialet udvikles med støtte fra Europa-Nævnet.

Nyt undervisningsmateriale om EU's 2020-plan

12/1-2016
YouGlobe har netop lanceret et nyt website, eu2020.dk, målrettet gymnasiet, særligt samfundsfagsundervisningen. Sitet beskriver baggrunden for, hvorfor EU har skabt 2020-planen, og hvilke indsatsområder planen særligt retter sig mod: Beskæftigelse, klima & energi, fattigdom & social isolation, forskning & innovation samt uddannelse. 
EU2020.dk gør via baggrundsmateriale og analyser rede for, hvilke mål EU og Danmark har sat inden for de fem indsatsområder, og hvordan det går med at nå målene. Desuden bliver de fem indsatsområder behandlet via en række interviews med nogle af de mennesker, som EU’s 2020-plan retter sig mod at hjælpe. 
Til hvert indsatsområde er udarbejdet opgaver/debatspørgsmål samt en quiz, så eleverne kan teste deres viden om EU's 2020-plan. Materialet er støttet af Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler og udkommer senere på året i bogform som gratis klassesæt.

Materialet om EU's 2020-plan udkom i bogform, og 100 gymnasieklasser fik mulighed for at erhverve sig et gratis klassesæt. 

Undersøgelse: Unge synes ikke selv, de deltager i demokratiet

24/5-2015

Seks ud af ti unge synes ikke selv, at de deltager i demokratiet. De ved for lidt om politik og efterlyser mere undervisning i demokrati og politiske forhold allerede fra folkeskolen.

Kun fire ud af ti unge oplever selv, at de deltager i demokratiet på en eller anden måde. En af årsagerne er, at de ikke synes, de har nok viden om politik til at kunne deltage eller have politiske holdninger. Det viser en undersøgelse, som foreningen YouGlobe har gennemført på 16 forskellige ungdomsuddannelser med i alt 1.862 deltagende elever.
Flere af de unge i undersøgelsen svarer, at de ikke er godt nok informeret til at kunne skelne mellem partierne, og derfor stemmer de ikke.
“Jeg stemmer blankt, da jeg ikke føler, jeg har mulighed for at sætte mig ind i alle ideologierne og tankegangene. Føler også, at min stemme intet er værd i forhold til masserne. Uvidenheden holder mig væk,” lyder en af besvarelserne i undersøgelsen, mens en anden skriver:
“Jeg har ikke udviklet en politisk forståelse, der er bred nok til, at jeg kan knytte mig til et ungdomsparti eller udtale mig for meget om politikere og deres handlinger.”

Savner viden om politik
Flere af eleverne giver udtryk for, at de ville ønske, de havde mere viden om demokrati, politik og samfundsforhold og efterlyser derfor mere undervisning i disse emner, allerede fra folkeskolen. 
“Jeg synes i langt højere grad, Danmark bør satse på at gøre de unge mere engagerede og vidende om demokratiet og partierne. Det bør starte allerede i folkeskolen,” svarer en af de unge i undersøgelsen.
Godt halvdelen af eleverne i undersøgelsen (56 pct.) har stemmeret ved det kommende folketingsvalg. Ud af dem har 83 procent tænkt sig at stemme, mens kun 75 procent af de elever, der endnu ikke er fyldt 18 år, ville stemme, hvis de havde muligheden for det. Eleverne er også blevet spurgt, om de synes, at valgretsalderen skal sættes ned til 16 år. Det mener kun 24 procent af eleverne.

Undersøgelsen er foretaget på 16 ungdomsuddannelser, heraf 12 gymnasier i hovedstadsområdet, Århus og Fyn samt to SOSU-uddannelser på Sjælland, en HF/VUC i Jylland og en VUC-uddannelse på Sjælland. 
Undersøgelsen blev foretaget under en række debatmøder, afholdt af foreningen YouGlobe i marts/april 2015 med deltagelse af 3-4 politikere ved hvert møde. Projektet var finansieret af Folketingets Grundlovspulje i anledning af 100-året for Grundloven af 1915. 

100 mobbestop-møder i grundskolen

11/12-2014

YouGlobe udbyder nu 100 gratis Mobbestop-møder for mellemtrinnet på grundskoler i Københavns- og Aarhus-området. Projektet er udviklet af YouGlobe med faglig bistand fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Projektet bygger på den nyeste mobbeforskning. Mobbestop-mødet varer 1,5 time og er for hele mellemtrinnet.

Formålet med mødet er at:  
- forebygge mobning på skolen
- lære eleverne at sige fra og hjælpe hinanden, når de oplever mobning
- arbejde med at lave klassens egne samværsregler.
-gentagne trivselsmålinger så I kan måle på effekten af jeres samværsregler

Efter mødet kan I med udgangspunkt i klassesættet ´Mobbestop - Bland dig IKKE udenom´ udarbejde klassens egne samværsregler med aftaler for, hvordan man er en god klassekammerat, og hvad man gør, hvis aftalerne brydes. Desuden får I mulighed for at måle på klassens trivsel via en anonym spørgeundersøgelse. Undersøgelsen kan gentages efter nogle måneder, så I kan se, hvilken effekt forløbet har haft.

Læs mere på www.mobbestop.dk

YouGlobe får støtte til at udvikle websitet ungieuropa.dk

16/06-2014

YouGlobe har fået støtte af Europa-Nævnet til at udvikle Ungieuropa.dk – et undervisningssite, der i forlængelse af Europa-Parlamentsvalget 2014 skal styrke danske unges europæiske identitet samt forståelse for de problemstillinger, som behandles i EU-regi eller diskuteres på europæisk plan, og som er særligt relevante for dem selv, fx ungdomsledighed.

Sitet vil sætte fokus på, hvordan forskellige problemstillinger kommer til udtryk i forskellige europæiske lande, fx hvordan ungdomsledighed påvirker unge i henholdsvis Spanien, England og Danmark. Det er primært tænkt til brug i undervisningen i gymnasiet, særligt i samfundsfag, men også i dansk samt i europæiske sprogfag. Således bliver Ungieuropa.dk udformet som en netavis med tilhørende lærervejledninger og debatspørgsmål. 

Hvis man ikke har et arbejde, kan man få penge af samfundet til at leve for – enten dagpenge eller kontanthjælp. 

Hvorfor betaler vi så høj skat i Danmark, og hvad får vi egentlig for pengene? 

YouGlobe får støtte til undervisning om demokrati

16/06-2014

YouGlobe har fået midler fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til at udvikle et undervisningsforløb om det danske demokrati til undervisning på sprogcentre. Målgruppen er voksne udlændinge, der via undervisningsforløbet med navnet ”Demokratipakken” får indblik i, hvordan det danske demokrati er bygget op og fungerer i praksis.

Da det danske demokrati hviler på ytringsfrihed og en aktiv debatkultur, er Demokratipakken bygget op om en række kortfilm, der illustrerer nogle politiske dilemmaer, som kursisterne efterfølgende skal debattere aktivt og tage stilling til.

Luk arbejdsmarkedet ind i uddannelsessystemet

20/06-2013

Hvis Danmark skal komme ungdomsledigheden til livs, er der behov for at lukke virkeligheden ind på uddannelserne via et tættere samarbejde mellem arbejdsmarkedet og uddannelsesinstitutionerne. Det mener 80 unge fra ungdomsorganisationer over hele landet, der i weekenden var samlet til ungdomsmøde på Christiansø, mens ”de voksne” havde travlt med at diskutere politik på Folkemødet i Allinge.

"Det virkelighedsnære bør komme ind i uddannelsessystemet på alle niveauer, lige fra grundskolen til universitetet. Det kan blandt andet ske ved, at vejlederne på ungdomsuddannelserne kommer i rotation på arbejdsmarkedet, så de ikke kun sidder på kontoret og vejleder, men rent faktisk ved, hvad de vejleder om. Ligeledes skal vejlederne i folkeskolen have en mere central rolle og kende eleverne bedre, end det er tilfældet i dag, hvilket kan ske ved at gøre vejledning til en del af klasselærerfunktionen,” siger Olav Hesseldahl fra ungdommens tænketank YouGlobe, initiativtager til ungdomsmødet på Christiansø.

Ungdomsmødet på Christiansø var arrangeret af Ungdommens Tænketank Youglobe i samarbejde med 3F Ungdom, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Vallekilde Højskole, Netværket Af Ungdomsråd og UP Ungdomsproduktion. Blandt de øvrige deltagere var repræsentanter fra Ungdommens Røde Kors, Yngre Sagen, Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, Venstre Ungdom, HK Ungdom, Det danske spejderkorps, tre ungdomsskoler, SF Ungdom, 3F Ungdom og Dansk Metal Ungdom. Ungdomsmødet var finansieret af EU-programmet Aktive Unge og Foreningen Roskilde Festival. 

YouGlobe laver valgmøder for Social- og Integrationsministeriet

08/08-2013

YouGlobe har indgået et samarbejde med Social- og Integrationsministeriet om at afholde 20 valgmøder for nydanskere over hele landet. Formålet er at motivere deltagerne til at bruge deres stemmeret ved at synliggøre, at de beslutninger, politikerne tager, har betydning for deres egen hverdag, og at det ikke er ligegyldigt, hvem der bliver valgt ind i kommunalbestyrelsen.

Valgmøderne adskiller sig fra andre valgmøder, idet forløbet er bygget op om fire kortfilm om en række konkrete dilemmaer, som både politikere og deltagere skal tage stilling til og stemme om via sms. Desuden kan deltagerne via deres mobiltelefon stille spørgsmål og sende kommentarer til politikerne, som vises på storskærm. Det giver publikum mulighed for at deltage uden at skulle stille sig op og sige noget i forsamlingen. Dilemmaerne handler om skoler/daginstitutioner, ældrepleje, udsatte boligområder og beskæftigelse. 

YouGlobe indgår samarbejde med Danske Regioner

17/04-2013

YouGlobe har indgået et samarbejde med Danske Regioner om et fælles projekt, der skal motivere unge førstegangsvælgere til at stemme til kommunal- og regionsvalget i november. Projektet går ud på, at YouGlobe forud for valget rykker ud på 100 udvalgte ungdomsuddannelser i landets fem regioner med vores egenudviklede koncept ”Valgmødet”.
De 100 forløb skal vise de titusindvis af unge på uddannelserne, at regionspolitik i høj grad handler om deres egen hverdag og fremtid. For eksempel har det stor betydning for eleverne, om bussen stopper tæt ved gymnasiet, om der mangler uddannelsestilbud til særligt kvikke elever, og hvordan vi hjælper frafaldstruede elever med at gennemføre deres uddannelse. 

Via en række kortfilm skal YouGlobe præsentere eleverne for nogle af de dilemmaer, som regionspolitikere sidder med, når de skal prioritere skattekronerne. Herefter bliver de unge involveret i en debat med nogle af regionspolitikerne. Via deres smart phone eller laptop kan de stille spørgsmål til politikerne, komme med kommentarer samt deltage i afstemninger, der projiceres live på salens storskærm, hvorefter debatten fortsætter på Facebook. 

Målet er at få stemmeprocenten blandt flere unge førstegangsvælgere op, idet halvdelen af landets unge holdt sig væk fra stemmeboksene ved sidste kommunal- og regionsvalg for fire år siden. 
”Landets unge interesserer sig generelt set meget for samfundets udvikling. Men hvis ikke de benytter sig af deres stemmeret, er der tale om et stort problem for fremtidens demokrati. For vi ved, at hvis ikke man kommer i gang med at stemme som ung, er der stor risiko for, at man heller ikke vil stemme senere i livet,” siger Olav Hesseldahl, talsmand for ungdommens tænketank YouGlobe. 

Nyheder 2017

Materiale til indskolingen om frisind og fordomme

4/12-2017
Med støtte fra Undervisningsministeriet skal YouGlobe i 2019 udvikle undervisningsmateriale til mellemtrinnet om frisind og fordomme. Formålet er at få eleverne til at reflektere over, hvordan vores fordomme om hinanden påvirker frisindet negativt. Materialet vil lære eleverne om, hvordan man forholder sig respektfuldt, åbent og nysgerrigt til andre – også dem, man er uenige med.

Undervisningsmateriale om ligestilling, frisind og frihed

4/12-2017
Med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler skal YouGlobe i 2019 udvikle undervisningsmaterialet 'Opgangen' til indskolingen. Formålet er, at eleverne opnår viden om værdierne ligestilling, frisind og frihed, og at de reflekterer over, hvad værdierne betyder i praksis, og hvorfor de er vigtige at fastholde.  

Book et gratis mobbestop-møde

18/10-2017
Foreningen har fået midler til at afholde flere mobbestop-møder fra TrygFonden, så nu er det igen muligt for skoler i Midtjylland og på Sjælland at booke et gratis mobbestop-møde. Møderne er for elever på mellemtrinnet og har fokus på trivsel og forebyggelse af mobning.  

Gratis samtalesaloner om reformationen

1/5-2017

Få besøg af samtalesalonen ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ Med udgangspunkt i to humoristiske kortfilm bliver eleverne under samtalesalonen klogere på kønsroller og børneopdragelse på reformationstiden og debatterer familieliv, opdragelse og kønsroller i dag kontra på reformationstiden. Er det vidt forskelligt fra dengang, eller er der fællestræk? Samtalesalonerne afholdes fra august til december 2017. Det er lærerigt – og det er sjovt. Til projektet hører undervisningswebsitet www.reformationen500.dk der består af elevtekster og opgaver.

Nyt gratis materiale til 10. klasses faget iværksætter

18/10-2017

Så er der nyt gratis materiale til 10. klasse iværksætter. Uddan dine elever til iværksætterpiloter og få gratis besøg af en projektpilot og/eller en spejderleder, der hjælper eleverne med idéudvikling, teambuilding, kommunikation mm. I projekt Iværksætterpiloterne.dk arbejder eleverne med at udvikle og gennemføre virkelige projekter, der gavner deres lokalområde. Se mere på iværksætterpiloterne.dk. Materialet er udviklet i samarbejde med KFUM-Spejderne i Danmark og med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Nyt materiale om digital dannelse

1/5-2017

YouGlobe har publiceret et nyt gratis undervisningsmateriale til udskolingen: Digital Superkarma, der handler om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Materialet består af trivselsmålinger, elevtekster og øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens trivselsregler på de sociale medier samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler. Materialet er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler. Se materialet på digitalsuperkarma.dk

Nyheder 2015

YouGlobe modtager støtte til at styrke unges digitale trivsel

25/6-2015 
YouGlobe har modtaget støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler til projektet ‘Digital Superkarma’, som skal lære elever i 7.-9. klasse om god adfærd og egne rettigheder på nettet og på de sociale medier.  Målet er at styrke elevernes digitale trivsel ved at styrke deres forståelse for de konsekvenser, som uhensigtsmæssig adfærd på de sociale medier kan have for dem selv og andre, samt ved at klæde dem på med en række handlestrategier, hvis de selv eller nogen, de kender, oplever digital mobning.

Materialet kommer til at bestå af websitet Digital superkarma med undervisningsmateriale om digital trivsel og rettigheder, et dialogspil, materiale til at udarbejde klassens egen digitale adfærdspolitik og en række cases, hvor klassen kan øve sig på at bruge de aftalte adfærdsregler. Derudover består projektet af en webundersøgelse, hvor klassens digitale trivsel måles både før og efter udarbejdelsen af klassens digitale adfærdspolitik.

Livlig debat under demokratimøder

1/5-2015
Nu starter YouGlobe afholdelsen af 20 møder på ungdomsuddannelserne, hvor politikere og unge mødes for at debattere demokratisk deltagelse. Hvordan kan politikere blive bedre til at inddrage de unge? Hvordan kan unge påvirke politikerne? Det er nogle af spørgsmålene på møderne, hvor benhårde dogmeregler for god tone håndhæves – og politikere fra forskellige partier inviteres til at give hinanden komplimenter.  

Under et debatmøde på Ingrid Jespersens Gymnasieskole var politikerne gode til at komplimentere hinanden på tværs af partiskel, hvilket skabte god karma i salen.

Elever debatterer mobning via mobiltelefonen

1/3-2015
Nu starter YouGlobes kampagne ´Mobbestop - Bland dig IKKE udenom´. Kampagnens website Mobbestop.dk er i luften, og frem til sommerferien besøger YouGlobe 100 grundskoler, hvor eleverne sidder klar med deres mobiler for at debattere mobning. Det er stadig muligt at booke et gratis mobbestopmøde. Kampagnen er udviklet af YouGlobe med faglig bistand fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Læs mere på 
www.mobbestop.dk

Nyheder 2014

YouGlobe indgår samarbejde med Red Barnet

10/10-2014

YouGlobe har indgået samarbejde med Red Barnet i forbindelse med vores store antimobbe-kampagne “Bland dig ikke udenom”, hvor vi næste år besøger 100 folkeskoler. Kampagnen er målrettet 4., 5. og 6. klasser og har fokus på at give eleverne nogle værktøjer til at tage afstand fra mobning og hjælpe andre, der bliver udsat for mobning.

I møderne indgår tre kortfilm, der viser nogle konkrete mobbesituationer, som eleverne skal debattere. De får desuden mulighed for at fortælle om deres egne oplevelser med mobning ved at sende anonyme sms’er op til en storskærm, ligesom eleverne anonymt kan svare på spørgsmål om mobning. Konceptet består også af et klassesæt, så klasserne efterfølgende kan udvikle deres egen antimobbepolitik.

Red Barnets rolle er at bistå med mobbefaglig bistand i forhold til kampagnens materialer. Projektet er støttet af Trygfonden.   

Positiv evaluering af YouGlobes valgmøder

16/06-2014

I efteråret 2013 afholdt YouGlobe 20 valgmøder for nydanskere i samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold som en del af kampagnen “Alles Valg”. Kampagnen er nu blevet evalueret, og evalueringsrapporten viser, at YouGlobes dialogmøder overordnet set har haft en positiv virkning i forhold til målgruppen:

“Møderne har formået at inddrage deltagerne på en aktiv og innovativ måde. Særligt brugen af digitale virkemidler tiltaler målgruppen; både når det handler om fokus på debatemnet og i interaktionen deltagere og politikere imellem. Desuden bidrager møderne til en øget interesse og ny viden hos målgruppen, hvilket flere deltagere også giver udtryk for,” hedder det i rapporten, som citerer et par af mødedeltagerne:

‘Jeg har fået en større forståelse for, hvad min stemme går til’ og ‘Vi kan høre forskellige holdninger hos partierne og politikerne. Som udlænding kan det danske system være forvirrende, hvor mødet giver en god introduktion til dansk politik’.

Se evalueringsrapporten her

YouGlobe får støtte til 100 antimobbe-møder

30/01-2014

I 2015 gennemfører YouGlobe et antimobbe-undervisningskoncept målrettet folkeskolens mellemtrin (4.-6.klasse). Projektet består af 100 antimobbe-møder på folkeskoler over hele landet. I møderne indgår tre dilemmafilm, som eleverne skal tage stilling til og diskutere, antimobbe-agenter, anonyme sms-aftstemninger samt muligheden for via sms at stille anonyme spørgsmål til antimobbe-agenterne. Både sms-afstemninger og sms-spørgsmål vises på storskærm i baggrunden.

Formålet med antimobbe-møderne er at lære eleverne at blive opmærksomme på og genkende mobning samt give eleverne nogle værktøjer til at tage afstand fra mobning og hjælpe andre, der bliver udsat for mobning. Antimobbe-kampagnen har fokus på, at mobning kun kan finde sted, hvis det store flertal tillader det, og at alle dermed i en eller anden grad har et ansvar for det, der finder sted. Projektet er støttet af Trygfonden. 

YouGlobe får støtte fra Grundlovspuljen

16/06-2014

Næste år fylder grundloven 100 år, og det skal fejres! YouGlobe er blandt de ansøgere, der har fået støtte fra Grundlovspuljen i anledning af jubilæet. Vi skal udvikle og afholde 20 dialogmøder på ungdomsuddannelser rundt om i landet med titlen ”Dig, mig og demokratiet”. Dialogmøderne vil sætte fokus på, hvad de grundlovssikrede rettigheder betyder for vores liv, og hvorfor det er vigtigt at deltage i demokratiet. Møderne skal eksperimentere med anderledes former for dialog mellem politikere og borgere og undersøge, hvad unge selv mener, der skal til, for at de kan føle et større medejerskab af demokratiet. Det hele skal gerne munde ud i nogle bud på, hvad der skal til for at fremtidssikre demokratiet.

Nyheder 2013

De unges valgmøde på Folkemødet

06/06-2013

Ungdommens tænketank YouGlobe og Danske Regioner afprøver på årets folkemøde på Bornholm for første gang et koncept, der skal rundt på 100 ungdomsuddannelser over hele landet op til regionsvalget. Under valgmødet bliver der diskuteret, stemt og taget stilling til en række dilemmaer, som regionspolitikerne sidder med til daglig. Deltagerne kan både stemme og stille spørgsmål via deres mobiltelefoner og bedømme politikernes argumenter i løbet af valgmødet.

Blandt andet vil både politikere og deltagere blive stillet over for dilemmaet, om man skal prioritere at bruge penge på udviklingsprogrammer til særligt talentfulde unge eller hellere støtte unge, der er i fare for at droppe ud af deres ungdomsuddannelse. Et andet dilemma vil være, om man skal prioritere at bruge penge på ungdomscafeer på landets hospitaler eller på flere behandlingspladser til unge med spiseforstyrrelser.

Ungdommens tænketank YouGlobe og Danske Regioner ønsker at motivere unge til at stemme til regionsvalget i november. Ved sidste regionsvalg var det nemlig under halvdelen af førstegangsvælgerne, der benyttede deres stemmeret.

 ”Unge er den befolkningsgruppe, der stemmer allermindst. Kun dem over 90 år stemmer mindre end de 18-21 årige. Det er paradoksalt, for det er jo ungdommen, der har den største interesse i at være med til at forme fremtiden,” siger Olav Hesseldahl, talsmand for Ungdommens tænketank YouGlobe og moderator på Ungdommens valgmøde på Folkemødet.

De unges valgmøde foregår torsdag d. 13. juni kl. 17-18.15 i Det Store Mødetelt på Nordlandspladsen som en del af Folkemødet på Bornholm.

YouGlobe holder ungdommens folkemøde på Christiansø

02/06-2013

Op mod 200 unge sejler under folkemødet på Bornholm til Christiansø for at diskutere problemerne om ungdomsledighed og unges indflydelse på samfundet. Tag med!

En af de største udfordringer for ungdommen i dag er ungdomsledigheden. Derfor arrangerer YouGlobe i samarbejde med 3F Ungdom, Netværket af Ungdomsråd, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, UP Ungdomsproduktion og Vallekilde Højskole et ungdomsmøde på Christiansø med fokus på ungdomsledighed og unges indflydelse på samfundet.

Målet er at udvikle fem konkrete anbefalinger til, hvordan man kan løse ungdomsledigheden. Er du under 30 år, vil Ungdomsmødet på Christiansø gerne høre og bruge din mening. Arrangementet finder sted lørdag 15. juni med afgang fra havnen i Allinge kl. 12.30. Arrangementet er støttet af EU-programmet Aktive Unge og Roskilde Fonden.

Nyheder 2012

Unge får deres egen tænketank

3/8-2012

Danske unge får nu deres egen tænketank og nyhedsbureau. En række ungdomsorganisationer og uddannelsesinstitutioner har stiftet Tænketanken YouGlobe. Initiativtagerne mener, at de unge får alt for lidt plads i den offentlige debat og daglige nyhedsstrøm.

– Den danske presse mangler et ungt perspektiv på verden. Og når en historie endelig handler om os unge, så glemmer medierne at spørge

os, siger 17-årige Johannes Skov Andersen. Han er medstifter af YouGlobe og redaktør for UP Ungdomsproduktion, der producerer tv-nyheder om unge.

Planen er, at tænketanken skal fungere som en dynamisk medieplatform, hvor unge kan debattere alverdens emner, lave meningsmålinger og skabe deres egne nyheder, som sendes ud til den etablerede presse.

YouGlobe vil arbejde på at involvere unge og få dem til at føle sig som en del af det samfund, de snart skal overtage. Tænketanken vil for eksempel fokusere på den store ungdomsarbejdsløshed. Initiativtagerne er utilfredse med, at mediedækningen af det område er præget af udtalelser fra voksne eksperter, mens de unges holdning er stort set fraværende, eller højest kommer frem som en case.

– Det er på tide, at landets unge får mere indflydelse og bliver taget alvorligt i den demokratiske debat. Derfor er det rigtig godt med et initiativ som YouGlobe, der kan samle de unge og målrette deres stemme og synlighed i samfundet, siger Børnerådets formand Lisbeth Zornig Andersen, som er ambassadør for YouGlobe.

Medstiftere af de unges tænketank er blandt andet Filmby Århus, uddannelsescenteret CPH West, der årligt har omkring 10.000 elever, Ung i Roskilde, filmskolen Station Next og flere gymnasier.