Undervisningsmateriale til gymnasiet

Dialogmøder om EU's rolle i løsningen af globale problemer

SAMFUNDSFAG: I oktober/november 2018 besøger YouGlobe 10 gymnasier rundt om i landet for at debattere EU's rolle i løsningen af globale problemstillinger med fokus på flygtningepolitik og klimaforandringer.

På møderne deltager repræsentanter fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis Ungdom, der hver især har deres bud på løsninger. Møderne, der er støttet af Europa-Nævnet, varer 1,5 time og styres af en ung moderator fra YouGlobe. 

Tid og sted for EU-debatmøder

Tilbage til EU's vision

SAMFUNDSFAG: Tilbage til EU's vision er et undervisningsmateriale om EU's fremtid i forlængelse af Brexit: Er EU under afvikling, hvad kan danske unge bruge EU til, og hvorfor er EU's fremtid vigtig for nutidens unge? Undervisningsmaterialet består af et talepapir med tilhørende powerpoint, så du som lærer kan afholde et dialogmøde med en eller flere klasser og med repræsentanter fra Europæisk Ungdom som paneldeltagere. Materialet er støttet af Europa-Nævnet og kan frit benyttes.  

Gå til materialet

Iværksætterpiloterne

INNOVATION: ‘Iværksætterpiloterne’ er et gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og gennemfører et projekt til gavn for lokalsamfundet, hvorved de uddannes til en slags lokale projektmagere. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde.

Iværksætterpiloterne er udviklet i 2017 til grundskolen, men egner sig også til eksempelvis innovation i gymnasiet. Materialet er udarbejdet i samarbejde med KFUM-Spejderne og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

NB! Som en del af projektet har 20 skoler mulighed for at få gratis besøg af vores projektpilot. Det er stadig muligt at booke et besøg. 

Gå til Iværksætterpiloterne.dk

Reformationen - hvad betyder den for dig?

SAMFUNDSFAG/HISTORIE: ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ er et gratis undervisningsmateriale om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet består af elevtekster, debatspørgsmål, podcast og kortfilm. 

‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ er udarbejdet i 2017 til grundskolen, men egner sig også til samfundsfag/historie på gymnasiet. Materialet er udviklet i samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker i anledning af 500-året for reformationen og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

NB! Som en del af projektet har vi afholdt 33 samtalesaloner, og nu er det muligt at booke en samtalesalon mod betaling.

Gå til Reformationen500.dk

Digital Superkarma

TRIVSEL: Digital Superkarma er et gratis undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af elevtekster, øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens online trivselsregler (hvordan passer man på hinanden på de sociale medier) samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.

Digital Superkarma er udviklet i 2016 til elever i udskolingen, men egner sig også til trivselsprojekter i gymnasiet. Materialet er udarbejdet med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Gå til Digital Superkarma

Banke banke på Europas dør

SAMFUNDSFAG: ‘Banke Banke på Europas dør’ er et gratis undervisningsmateriale om flygtningekrisen i Europa til brug for samfundsfag. Materialet sætter fokus på:

  • Hvordan flygtningekrisen påvirker fire udvalgte EU-lande samt Tyrkiet
  • Presset på Schengen-samarbejdet i takt med, at flere og flere lande indfører grænsekontrol
  • Hjælp i nærområderne kontra modtagelse af flygtninge i medlemslandene
  • Lukning af grænser internt i EU kontra fælles asylpolitik og sikring af ydre grænser.

Materialet er udarbejdet i 2016 med støtte fra Europa-Nævnet. 

Gå til materialet

EU2020 – De udfordrede

SAMFUNDSFAG: 'EU 2020 – De udfordrede' er et gratis undervisningsmateriale om baggrunden for EU's 2020-plan, hvilke mål EU og Danmark har sat sig, og hvordan det går med at nå målene. Desuden portrætterer materialet nogle af de mennesker, som planen retter sig mod at hjælpe inden for de fem indsatsområder: uddannelse, beskæftigelse, klima/energi, fattigdom/isolation samt forskning/innovation. 

Som en del af projektet blev materialet trykt i 100 klassesæt, som blev udbudt gratis til gymnasier landet over. Materialet er udarbejdet i 2015 støttet fra Europa-Nævnet og Undervisningsministeriets udlodningsmidler. 

Gå til eu2020.dk

Dig, mig og demokratiet

SAMFUNDSFAG: 'Dig, mig og demokratiet' består af en kortfilm om grundloven og unges demokratiske deltagelse samt to debatfilm om henholdsvis racismeparagraffen og valgretsalderen. Filmene, der frit kan benyttes, lægger op til reflektion og debat over følgende emner: 

  • Hvad er demokratisk deltagelse? Hvad får man ud af at deltage i demokratiet? Og hvad er konsekvensen, hvis mange unge ikke er demokratisk aktive?
  • Hvad er argumenterne for og imod racismeparagraffen? Er den demokratisk eller udemokratisk? Beskytter den minoriteterne eller indskrænker ytringsfriheden?
  • Hvad er argumenterne for og imod at sætte valgretsalderen ned til 16 år? Ville det styrke eller svække demokratiet?

Materialet er udarbejdet i 2015 med støtte fra Folketingets Grundlovspulje. Som en del af projektet afholdt YouGlobe 20 debatmøder på landets gymnasier om Grundloven og unges demokratiske deltagelse. 

Se filmene her:

Ung i Europa

SAMFUNDSFAG: 'Ung i Europa' er et gratis undervisningsmateriale, der handler om at være ung i Europa. Materialet har til formål at øge danske unges forståelse af EU, herunder deres forståelse for fælleseuropæiske problemstillinger. 

Materialet er udarbejdet i 2014 med støttet fra Europa-nævnet og LB Fonden. 

Gå til ungieuropa.dk

Hvad laver kommunen?

SAMFUNDSFAG: 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes arbejdsområder samt fire kortfilm, der lægger op til en debat om, hvad kommunen skal prioritere at bruge penge på. 

Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og kan frit benyttes. Som en del af projektet afholdt YouGlobe 20 valgmøder for nydanskere op til kommunal- og regionsvalget 2013. 

Se filmene her:

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG: 'Hvad laver regionerne?' består af fem humoristiske kortfilm om regionernes arbejdsområder. Filmene lægger op til en debat om, hvilke områder regionerne skal prioritere at bruge penge på. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013 og kan frit benyttes. 

Som en del af projektet afholdt YouGlobe i samarbejde med Danske Regioner 100 valgmøder for unge førstegangsvælgere på landets ungdomsuddannelser op til kommunal- og regionsvalget i 2013. 

Se filmene her:

Få besked om nyt materiale

Skriv herunder hvilke fag/emner du har særlig interesse for, fx 'samfundsfag og gymnasium'.

Jeg accepterer betingelserne

Tilmeld YouGlobes nyhedsbrev

Jeg accepterer betingelserne