Undervisningsmateriale til grundskolen

Demokrati under udvikling

GRUNDSKOLEN: 'Demokrati under udvikling' er Undervisningsministeriets kampagne om fællesskab, demokrati og medborgerskab, der løber i hele 2018 med en særlig temauge i uge 12. Foreningen YouGlobe har udviklet hovedparten af undervisningsmaterialet til indskoling, mellemtrin og udskoling under temaer som demokratisk deltagelse, demokratiske handlekompetencer, demokratiske fællesskaber og den demokratiske samtale.  

Som en del af kampagnen kan eleverne blandt andet deltage i en samtalesalon, være med til at sætte deres aftryk på et projekt til gavn for andre, lære om elevdemokrati på skolen og få en masse viden om, hvordan demokratiet fungerer i en kommune. 

Gå til Demokrati under Udvikling

Digital Superkarma

UDSKOLING: Digital Superkarma er et gratis undervisningsmateriale om digital dannelse og trivsel på de sociale medier. Det består af elevtekster, øvelser, et etisk kodeks, udarbejdelse af klassens online trivselsregler (hvordan passer man på hinanden på de sociale medier) samt en gruppeøvelse, hvor eleverne kan øve sig på at bruge det etiske kodeks og klassens online trivselsregler.

Som en del af forløbet har skolerne desuden mulighed for at gennemføre trivselsmålinger om elevernes liv på de sociale medier. Materialet er udarbejdet i 2016 med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Gå til digitalsuperkarma.dk

Iværksætterpiloterne

10. KLASSE ‘Iværksætterpiloterne’ er et gratis undervisningsmateriale, hvor eleverne udvikler og gennemfører et projekt til gavn for lokalsamfundet, hvorved de uddannes til en slags lokale projektmagere. Der er fokus på, at eleverne udvikler deres kompetencer til at skabe, udvikle og handle, og at de får erfaring med at organisere, kommunikere og samarbejde.

Som en del af forløbet har 20 skoler mulighed for i 2017 at få besøg af en projektpilot og en lokal spejderleder, som bl.a. hjælper eleverne med at idéudvikle og gennemføre deres projekt.

Projektet gennemføres i samarbejde med KFUM-Spejderne og er støttet af Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Gå til iværksætterpiloterne.dk

Reformationen – hvad betyder den for dig?

UDSKOLING: ‘Reformationen - hvad betyder den for dig?’ er et gratis undervisningsmateriale om opdragelse/familieliv og kønsroller på reformationstiden kontra i dag. Materialet består af elevtekster, debatspørgsmål, podcast og kortfilm. Projektet udarbejdes i samarbejde med Ballerup og Rødovre biblioteker i anledning af 500-året for reformationen med støtte fra  Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Som en del af forløbet har 33 skoler mulighed for at deltage i en gratis samtalesalon i efteråret 2017, faciliteret af YouGlobe, hvor eleverne debatterer opdragelse/familieliv og kønsroller.

NB! Ønsker du som bibliotek eller skole at deltage i en samtalesalon, så læs mere på reformationen500.dk

Gå til reformationen500.dk

Mobbestop.dk

MELLEMTRIN: Mobbestop er et gratis undervisningsmateriale om forebyggelse af mobning. Det består bl.a. af redskaber til at udarbejde klassens egne samværsregler, kortfilm om mobning samt gode råd til både lærere, forældre og elever, der oplever mobning. 

Som en del af projektet har 143 skoler landet over haft besøg af mobbestop-mødet 'Bland dig ikke udenom, faciliteret af YouGlobe, og i 2018 har 100 skoler mulighed for at få besøg af mobbestop-mødet. Læs mere og book et mobbestop-møde for mellemtrinnet på mobbestop.dk

Materialet er udarbejdet med støtte fra TrygFonden og mobbefaglig bistand fra Red Barnet.

Gå til mobbestop.dk

Ungpålandet.dk

UDSKOLING: 'Ung på landet' er et gratis undervisningsmateriale om at være ung på landet. Materialet består af elevtekster og debatspørgsmål/opgaver om bevægelsen fra land til by, konsekvenser af denne udvikling samt udviklingsmuligheder og udfordringer i landdistrikterne.

Materialet er udviklet i 2016 med støtte fra Landdistriktspuljen under Erhvervsstyrelsen. 

Gå til ungpålandet.dk

Hvad laver kommunen?

UDSKOLING: 'Hvad laver kommunen?' består af en kortfilm om kommunernes arbejdsområder samt fire kortfilm (om udsatte boligområder, ældrepleje, skole og beskæftigelse), der lægger op til en debat om, hvad kommunen skal prioritere at bruge penge på. 

Filmene er udviklet i samarbejde med Social- og Integrationsministeriet i 2013 og kan frit benyttes.

Se filmene her:

Hvad laver regionerne?

SAMFUNDSFAG: 'Hvad laver regionerne?' består af fem humoristiske kortfilm om regionernes arbejdsområder. Filmene lægger op til en debat om, hvilke områder regionerne skal prioritere at bruge penge på. Filmene er udviklet i samarbejde med Danske Regioner i 2013 og kan frit benyttes. 

Som en del af projektet afholdt YouGlobe i samarbejde med Danske Regioner 100 valgmøder for unge førstegangsvælgere på landets ungdomsuddannelser op til kommunal- og regionsvalget i 2013. 

Se filmene her:

Undervisningsmateriale på vej

Frikvarters Ninja

INDSKOLING: ‘Frikvarters Ninja’ er et gratis undervisningsmateriale, der handler om at respektere egne og andres følelser og grænser, om at håndtere sin vrede og bruge sin vildskab på en konstruktiv måde. Materialet har fokus på at skabe mere plads til elevernes vilde lege – til gavn for både læring samt social og motorisk udvikling.

Materialet udvikles i 2018 i samarbejde med Fourhands Fillm med støtte fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.

Få besked om nyt materiale

Skriv herunder hvilke fag/emner samt type uddannelsesinstitution, du har særlig interesse for, fx 'samfundsfag og grundskole'.

  • Vi vil gerne sige tusind tak for besøget. Det var en rigtig god og lærerig oplevelse for elever og lærere.

Mie Festersen, Vestskolen i Haslev efter samtalesalon om reformationen, afholdt af YouGlobe d. 22/9-17

Debat om unges brug af sociale medier

I 2015 afholdt YouGlobe en række debatmøder for 8. klasser, hvor eleverne debatterede elevinddragelse i folkeskolen og unges brug af sociale medier.

Projektet blev udviklet i samarbejde med Rødovre, Ballerup og Øbro Jagtvej biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsen.  

Tilmeld YouGlobes nyhedsbrev