Venteliste til gratis EU-debatmøde

I efteråret 2018 besøger YouGlobe ti gymnasier for at debattere EU's rolle i lyset af globaliseringen og den stigende nationalisme inden for migrations- og flygtningepolitik, klima og menneskerettigheder.

På møderne deltager repræsentanter fra Europæisk Ungdom, Folkebevægelsen mod EU og Dansk Folkepartis ungdom, der hver især har deres bud på løsninger. Møderne varer 1,5 time og styres af en ung moderator fra YouGlobe. Projektet er støttet af Europa-Nævnet.

Møderne blev booket efter først til mølle-princippet, men du er velkommen til at tilmelde din skole på linket herunder, hvis vi skulle få et afbud, eller hvis vi afholder debatmøder om EU igen i foråret 2019.